$SiteName}

当前的位置: 部门首页 > 诊改专栏 > 正文 资产处目标体系

  

资产处

工作目标体系

 

 

 

 

 

 

 

                   二〇一七年八月


目 录

1. 淄博职业学院“十三五”事业发展规划年度建设任务分解书——资产处负责部分

2. 淄博职业学院资产处2017年度工作计划一览表


 

电话:0533-2348987 / 邮编:255314 / 地址:山东省淄博新区联通路西首 / 淄博职业学院资产处 - 版权所有